Eesti English Русский
 

Adraku küla
Adraku küla asub Luige - Rakvere maantee lähedal, Jõgevamaal, Mustvee vallas osaliselt kobarana endise Torma mõisa karjamõisa aladel ja osaliselt hajakülana maantee ääres. Ajalooliselt on olnud praeguse küla piirides veel ka naaberkülad Tõnusaare ja Kütametsa, mis küll praegu riigiraamatutest kadunud. Kõik on üks Adraku küla.

Adraku küla esmamainimine Poola Maarevisjonis 1599. aastal nimetab siit metsade vahelt leitud ühe maaharija Maddey nime, küla ise on kantud revisjoni kui "Adrakusz". Hilisemalt on mitmete sõdade järel küla nimeks olnud ka "Addrako". 1899.aastal töötas külas kuni 1902. aastani kool, mis kahjuks maha põles. 1624. katkuaastal ei elanud külas ühtegi inimest. 1936. aastal elas Adraku külas (ilma Tõnusaare ja Kütametsata) üle 320 elaniku. Täna elab 41 peres 79 inimest, sh 11 last.

Külaelanikele on toonud leiva lauale käsitöö, põhiliselt puidutooted, sest korralikku põllumaad siin metsatukkade vahel ei ole ja pole olnudki. Valmistati korve, leeniga toole, kummuteid, kirste, kooti kangaid ja lõimevaipu. Mitmedki tööd said tehtud talgukorras. Peeti loomi, käidi kaubaga laatadel , vahetati kartuleid teravilja vastu. Lapsed kasvasid üles puulaastude sahina saatel.

Külas on olnud au sees laulmine ja pillimäng, asutati laulukoor, käidi Laulupeol, muretseti pillid keelpilli orkestrile. Külas olid hea muusikaoskuse ja tunnetusega inimesed. Tehti näitemängu ja esinemisest saadud rahaga soetati pille ja raamatuid raamatukogu jaoks. Külas oli kolm kauplust.

Küla omapäraks peame seda, et siin on sündinud või siin elanud 31 õpetajat, nende hulgas ka siin sündinud õpetajate õpetajatest lapsed.
Küla territooriumil asub Adraku soo, mis annab seeni ja marju ja millest on kaevandatud farmidele allapanuturvast.

Meil on valitud külavanemad 1986. aastast, praegune külavanem on viies. Asutasime 2004. aastal Adraku Külaseltsi, mille eestvõttel on külas toimunud mitmed muutused- ehitasime ja sisustasime külaplatsi püstkojaga, mälestuskiviga, korraldame iga 5 aasta järel suurema külakokkutuleku, osaleme naaberküladega ühistes ettevõtmistes. Valmistasime kõikidele majapidamistele postkastid, talusildid. Meie külasse sündinud laps saab kingituseks õunapuu ja külla päriseks elama tulnud või suvekodu rajanud pere saab teretulemast tervituskaardi ja kingituseks püsilille.

Veel mõned olulised faktid:
  • Meie külas on kaks ettevõtjat üks transpordialal ja teine ettevõtja on konsultant.
  • Siin on neli suvekodu ja kodu ostnud on neli uuselanikku. Ehitatud kolm uut maja.
  • Enamik tööealisi inimesi käib tööle mujale naabruskonda või teistesse linnadesse.
  • Külaplatsi saab kasutada suuremateks koosviibimisteks kokkuleppel Külaseltsiga. Külaplats on avatud teelistele puhkepaigaks.

Adraku küla ja seltsi kohta saab lisainfot tel. 5087472 ja 5054183