Eesti English Русский
 

Meie lugu
Esimene Avinurme valla külade koostööidukene tärkas 1999. aastal, kui valla 5 küla soovisid tähistada oma külade kirjatähtedes esmamainimisest 400. aasta möödumist. Vahvate külapidude järel tekkis spontaanselt nn. 400-te klubi, kes koos käis küll vaid paar korda, kuid magus koostöömaitse jäi meeltesse pidama. Selgeks sai, et iseenesest koostöö ei teki, vaja on liidreid, kes mõtteid ja tegusid koos hoiavad ning külavanemaid virgutavad. Asutasime seltsingu, mis mõningase aktiivse tegutsemise järel uuesti suikuma kippus.
Kunagine IVKE juht Lembit Tõnis oli aga kõvasti kinni oma idees: Ida-Virumaal tuleb korraldada külade päev ja teades Lembitu karismat, veenmisoskust ja järjekindlust oli Avinurme Külavanemate Seltsing valmis olema tõrvikukandja.

Ega me saanud talle vastu hakata, korraldasimegi külade päeva, küll ainult oma regioonis, nn. Peipsi-Alutaguse piirkonna 7 vallale. Seltsing sai tuule tiibadesse ja ärkas ning seekord põhjalikult, siin on sobiv tsiteerida lugupeetud Ivi Proosi- “… ega inimene kogu aeg ka haige ei ole, enamjaolt on ta ikka terve”. Kogusime kokku külavanemad, pidasime nõu ja kavandasime tegevusi, mis suudaksid kaasata eelkõige külavanemaid. Oma nõupidamistele kutsusime vallavanema ja valla võtmeametnikke, istusime koos seltsidega kavandades osalemist Avinurme valla suve tähtsündmusel - Pütilaadal. Oluliseks peame siin seda, et kõikide nõupidamiste otsustest ja kokkulepetest koostasime memod ja saatsime need e-postiga külavanematele. Jätkame praegugi seniseid häid traditsioone.

Tänu sellele, et koos nõu pidamine ja tegevuste kavandamine oli muutunud juba regulaarseks ning selgemaks olid saanud ka seltsingu ja seltsi erinevused ja võimalused, oli paratamatu, et 2008. aasta suve lõpul lõpetasime seltsingulepingu ja asutasime Avinurme Külavanemate Koja mittetulundusühendusena. Üks esimesi ülesandeid oli koostada kaasaegne Avinurme valla külavanema statuut. Paljude kärarikaste vaidluste ja selgituste järel saime statuudi valmis ja valla volikogu selle ka pikemate selgituste andmise järel kinnitas. Nüüd oligi vaja juba ette valmistada uute külavanemate valimine ja see ka uue statuudi järgi läbi viia.

Piirkonnas on 19 küla: Adraku, Alekere, Jõemetsa, Kaevus-saare, Kiissa, Kõrve, Kõrvemetsa, Kõveriku, Kärasi, Laekannu, Lepiksaare, Maetsma, Paadenurme,Piilsi, Sälliksaare, Tammessaare, Ulvi, Vadi, Võtikvere, Änniksaare.

Siin on valitud 6 külavanemat, üks küla nõukogu, kaks küla esindajat, üks seltsing (küla huvide kaitsjana).
Külakoosolekul valitud külavanematel on külavanema märk.

Avinurme Kultuurikeskuses on Koja eestvõttel EL toetusega korrastatud külade ja seltside tuba.