Eesti English Русский
 

Teated

31.mail külavanemate töökoosolekul

arutasime Maapäeva

teemasid ning edastasime oma mõtted Kodukandile.

Mõtted olid kaalukad ja ettepanek oli maaelu edendamiseks

tekitada toetus sotsiaalsetele hobi(äraetamis)taludele

ühise tehnika soetamiseks .

Haldusreformist  - arvasime kogukonnakogudest ja

vabaühenduste toetamise korrast.

EV 100  Avinurme külades!

Kingituste ettevalmistamine kogub hoogu!

Mõni kingitus on juba Liikumise Kodukant  sünnipäevakaardil


https://kodukant.ee/ev100-igas-kulas/

Avinurme Külavanemate Koda   hoiab oma pilgu all

külakogukondade turvalisuse.

Teeme koostööd  pritsimeeste,  politsei, kaitseliidu,

perearsti, spordiklubiga.   Külades tulevad seminarid.

Olge valmis uurima kogukonnasiseseid võimalusi turvalisuse tõstmiseks.

Projekti toetas Siseministeerium.
Seminaride toimumise kuupäevad lähiajal.


 


Avinurme Külavanemate Koja üldkoosolek  külade toas

20.jaanuaril kell 18.30

Päevakord:

Juhatuse liikmete tagasikutsumine
Juhatuse liikme volituste pikendamine
Aastaaruande  2014 kinnitamine
Maale elama kampaanias osalemine
Muud küsimused(Ulvi  Rahva Maja) 9-10.jaanuaril 2015 on Avinurme vallal ja  Külavanemate Kojal külalisteks

Eesti külade meistrid ja sellid, liikumise Kodukant projekti osalised.

Kõigest täpsemalt lähiajal uudistes.

  

Järgmine valla küladevaheline

Mälumäng

14.detsembril 2014 algus kell 11.00

Vadi Koolimajas

 

 
Külavanemate Koda

läheb Kiili valda , kohtuma

Luige kandi küladega

 22.novembril 2014.